Waarom iedere dag zelf op zoek naar relevant economisch nieuws?

Bekijk onze dagelijkse selectie voor het MKB.

Vandaag in het nieuws

Kabinet helpt leveranciers en ondernemers met hun leverancierskrediet

woensdag 8 april 2020 via Rijksoverheid nieuws

Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt. Door de coronacrisis ontstaan hier problemen. Om dat te voorkomen, grijpt de overheid in en gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. Hiermee blijft er vertrouwen in de verschaffing van leverancierskrediet en worden bedrijven bevoorraad.

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

woensdag 8 april 2020 via Rijksoverheid nieuws

Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) hebben dit vandaag in een Kamerbrief bekend gemaakt.  

Kabinet schiet lokale en regionale media te hulp met 11 miljoen euro

woensdag 8 april 2020 via Nu.nl

Lokale publieke omroepen en huis-aan-huiskranten krijgen 11 miljoen euro aan steun van het kabinet. Op die manier moet het voortbestaan van dergelijke media gegarandeerd worden.

PvdA: soepele bijstand voor zzp’er ook voor ontslagen flexwerker

woensdag 8 april 2020 via AD.nl

Net als zelfstandig ondernemers moeten ook ontslagen flexwerkers bij hun gemeente een beroep kunnen doen op de soepele noodregeling voor bijzondere bijstand. Volgens de PvdA is dat de eenvoudigste manier om Nederlanders die nu de hardste klappen van de coronacrisis opvangen uit de brand te helpen.

Eerste Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming

woensdag 8 april 2020 via Rijksoverheid nieuws

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden straks tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. In eerste instantie geldt de wet tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te verlengen.